• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sektor pieniężny jest ciągłym procesem transformacji oszczędności w kapitał, który odbywa się za pośrednictwem inwestorów walutowych oraz rzeczowych za pomocą instrumentów walutowych. Zupełnie inaczej powiadając rynek pieniężny zajmuje się handlem kapitału, i przesunięciem go od inwestorów mających go w nadmiarze do tych, którzy go potrzebują. Jednym z rodzajów rynku walutowego jest rynek pieniężny, którego przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu, do jednego roku. Występują tutaj w takim razie lokaty przez zastosowanie czeków, weksli, i kredytów terminowych. Drugim jest rynek kapitałowy, gdzie termin zwrotu jest dłuższy niż jeden rok i użytkuje się tutaj instrumenty walutowe, którymi są akcje, obligacje oraz kredyty długoterminowe – lokaty to także rozwój, sprawdź Wsparcie MŚP Podkarpackie. Są to dwa fundamentalne szczegóły, bez których nie może egzystować rynek finansowy.

Categories: Biznes

Comments are closed.